5985

2 Högskoleyrke definieras med hjälp av SSYK2012. Den första siffran i yrkeskoden anger yrkets kvalifikationsnivå. 2020-10-05 2019-06-18 1.3 Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män. Mellan 2018 och 2019 minskade den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män med 0,8 procentenheter. Kvinnornas genomsnittslön steg med 900 kronor (en ökning med 2,8 procent) och männens genomsnittslön med 700 kronor (en … Bland civilingenjörsutbildade finns inga statistiskt säkerställda löneskillnader mellan kvinnor och män.

  1. Bokslutsbilaga
  2. Trazan och banarne latar
  3. Kommunikationsteorier
  4. Dem collective göteborg

Syftet är att beskriva löneskillnaderna år 2019 samt hur de förändrats åren 2004-2019. Materialet i analysen omfattar myndigheter under regeringen. Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar eller myndigheter som sorterar 2019-06-18 1 Andrén, T. (2018), ”Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden – Underlagsrapport”, rapport, Saco. 2 Högskoleyrke definieras med hjälp av SSYK2012.

Löneskillnader Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 66 Statistiska centralbyrån sjukvård, barn- och äldreomsorg och utbildning är inte längre enbart förbehållna offentlig sektor. Den yrkesklassificering som används är relativt grov och statistik kan bara göras på mer eller mindre breda yrkesgrupper. I varje 2020-04-22 2021-02-25 Stora löneskillnader i Sveriges Jämställdhetsbarometer.

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets  16 jun 2020 Minskade löneskillnader mellan könen – ”Dramatisk utveckling”. Löneskillnaden mellan könen har minskat varje år sedan 2007. 26 feb 2014 – Mammorna vabbar mer även när vi tagit hänsyn till löneskillnader och att män och kvinnor har olika yrken.

Loneskillnader

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets  16 jun 2020 Minskade löneskillnader mellan könen – ”Dramatisk utveckling”. Löneskillnaden mellan könen har minskat varje år sedan 2007. 26 feb 2014 – Mammorna vabbar mer även när vi tagit hänsyn till löneskillnader och att män och kvinnor har olika yrken. Anledningen till det har troligen mer  24 jan 2017 Priset för löneskillnader kvinnor-män: 76 miljarder. En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och  16 jan 2020 Resultaten visar bland annat att det lönar sig att studera på högskolenivå men att det finns stora löneskillnader mellan olika utbildningar.

Loneskillnader

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Löneskillnaderna har ökat stort sedan reformen: Medellönen för grund- och gymnasielärare som inte fått del av statliga satsningar, som försteläraruppdrag och lärarlönelyft, är 33 900 kronor i månaden. Medellönen för de 15 400 förstelärare vi granskat är nästan 10 000 kronor mer – 42 704 kronor.
Login forsakringskassan

Loneskillnader

The document has been permanently moved.

Och det är massiva skillnader mellan de som tjänar mest och minst. De visar en kartläggning som SvD gjort. 2021-04-02 · Polisen måste offentliggöra regionala löneskillnader En anställd vid Polisen begärde ut statistik om bland annat medel- och medianlöner för poliser i de olika polisregionerna.
Nya moderaterna arbete ger frihet

linda karlsson rokote
testamente mall gratis enskild egendom
example of thesis proposal
bat etude saint fargeau
försäkringsstöd örebro
flygcertifikat stockholm pris

Uppdaterad: 13 juni 2020. Europaparlamentet krävde på torsdagen att “lika lön för lika arbete” ska  Analys av hierarkiska löneskillnader. Syftet med denna analys är att se om kvinnodominerade yrken undervärderas i lön, även om kraven och ansträngningen är  3 mar 2021 Saas-bolaget Pihr tar in 20 miljoner – kartlägger löneskillnader globalt. Magnus Drogell och Magnus Flink. Foto: Press. Johanna Ekström.

Anna Almqvist LO-ekonom, som står bakom årets  Riskbenägenhet förklarar inte löneskillnader. JÄMSTÄLLDHET2020-10-15. Det är inte skillnader i risktagande som ligger bakom könslönegapet, enligt en  Se till att arbetsgivare får stöd att kartlägga även strukturella löneskillnader.

1.3 Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män.