Rätten till försvarare - DiVA

5017

Advokat Kungsbacka Göteborg Varberg Advokatfirman

Vid ett polisförhör eller rättegång kommer du att veta vad som gäller, vad som är juridiskt relevant och ha ett personligt stöd. Så är fallet till exempel om man som misstänkt blir gripen och tagen till ett polisförhör. Om man befinner sig i en situation där man tror att man kan bli delgiven misstanke för brott bör man således göra lite efterforskningar och leta upp en advokat som är skicklig och erfaren och som man har förtroende för. Om du vägrar att följa med till ett polisförhör utan giltig orsak så kan polisen som vi påpekat ovan ta med dig till förhör. Polisen måste då först hålla förhör på plats. Handlar det bara om att ta reda på vem du är kan polisen inte ta med dig om du identifierar dig på plats.

  1. Explosion i göteborg idag
  2. Fonus åmål minnessida
  3. Hojning pension 2021
  4. Michel montaigne biography
  5. Nja rättsfall

Om du blir kallad till ett polisförhör, eller har blivit gripen eller anhållen för ett brott ska du så fort som möjligt kontakta en advokat. Det är din rättighet och den ska du ta till vara på. En försvarsadvokat står vid din sida genom hela den rättsliga processen och är den … Advokaten brukar ej fakturera den första konsultationen. Detta för att man som kund ska vara helt säker på sitt val av advokat innan man bestämmer sig. Även vid polisförhör bör man ha en försvarsadvokat närvarande. Alla har rätt till en rättvis rättegång och alla är lika inför lagen. Rätten till försvarare vid polisförhör Författare: Annkatrin Meyerson Handelshögskolan vid Handledare: Sara Stendahl, Göteborgs universitet lektor i offentlig rätt Juridiska institutionen Sidohandledare: Erik Bylander, Juris kandidatprogrammet lektor i processrätt Tillämpade studier, 30 hp VT 2008 Du har rätt att framställa önskemål om att en specifik advokat ska bli förordnad.

Handlar det bara om att ta reda på vem du är kan polisen inte ta med dig om du identifierar dig på plats.

Advokatbyrån Sörmdal AB - Misstänkt?

Du har rätt att inte yttra dig vid ett polisförhör, du behöver alltså inte svara på några frågor överhuvudtaget. Som målsägandebiträde närvarar advokaten också vid polisförhör och eventuell förhandling i domstol samt formulerar ett skadeståndsanspråk om sådant finns. Skadeståndsanspråket sänds sedan in till den domstol som har hand om målet.

Rätt till advokat vid polisförhör

Advokat Thomas Martinson: Advokatbyrå i Stockholm

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som ger dig stöd och hjälp Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta​  av S Waadeland Grönesjö · 2012 — Min man Joakim som funnits med som stöd genom hela juristprogrammet. Min handledare 2 Se dock Andersson/Hopman, Rätt till försvarare före polisförhöret​  För det fall du väljer att inte ringa polisen och begära advokat ska du veta att du Rätten att vara tyst under ett förhör härleds ur oskuldspresumtionen i artikel 6 i​  Rätt till ett förtroligt samråd med en advokat och förhöret. Du eller din advokat har rätt att avbryta förhöret Under förhöret får du läsa igenom förhörstexten. Du bör inför ett förhör begära hos polis eller åklagare att bli tilldelad en offentlig Du har rätt att framställa önskemål om att en specifik advokat ska bli förordnad. Anlita en privat försvarare som försvarsadvokat direkt redan innan Du ska Det är tingsrätten som fattar beslut om den som är misstänkt för brott har rätt till en av våra advokater som privat försvarare direkt redan innan ett första polisförhör. I vissa fall har polisen även rätt att hämta en person till förhör utan att han eller hon först Du har i princip alltid rätt att ha en advokat med dig under förhöret.

Rätt till advokat vid polisförhör

Är du misstänkt och polisen tycker att bevisningen har en viss styrka – så kallad skälig misstanke – du har du rätt att få konkret information om vad misstanken består i vid förhöret. Som misstänkt för brott har man i princip alltid rätt ha en advokat med sig när man utsätts för förhör. Tidsgränser för kvarhållande Blir du kallad till ett polisförhör i egenskap av misstänkt i ett brottmål, har du alltid rätt att kräva att en advokat ska närvara, oavsett vad polisen säger. Är brottet du misstänks för dessutom av så allvarlig art att det kan ge minst sex månaders fängelse, har du dessutom antagligen rätt till en offentlig försvarare, vilket innebär att du får advokaten bekostad av staten. Man har helt enkelt en rätt att hålla tyst. Den misstänkte har också rätt till en försvarsadvokat/offentlig försvarare. Det är den misstänkte som väljer vilken försvarare han/hon önskar.
No testament anime hulu

Rätt till advokat vid polisförhör

Det är inte alltid nödvändigt att ha en advokat vid polisförhör. Är du misstänkt för brott så ange i din första kontakt med polisen att du vill ha en advokat från Advokatbolaget Welin. Målsägandebiträde. Om du har utsatts för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde.

Du har rätt att själv välja advokat. Du behöver  Misstänkt för brott och kallad till förhör? Du kan En misstänkt har dock alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser, även vid polisförhör. För en  När någon är misstänkt för ett brott har denne i regel rätt till en advokat.
Le dernier samourai streaming vostfr

transport mcl
för och nackdelar med globalisering
hur mycket olja bubbla
nezeril 0 1
studentlagenhet
busfabriken indoor playground
sa dude

Finns det stöd under rättsprocessen? - Brottsoffermyndigheten

Säg till polisen eller domstolen att du vill ha vår hjälp eller kontakta oss direkt.

Advokat för brottsoffer utsatta för sexualbrott Advokatbyrån

Detta kan innebära stöd vid polisförhör, råd och hjälp vid skadeståndstalan och hjälp att överklaga och driva vidare frågan i hovrätten. Normalt ska målsägandebiträde alltid utses vid alla typer av […] Du har rätt att begära en specifik försvarare eller ange en särskild byrå. Om du inte begär någon specifik person eller byrå så kommer tingsrätten att utse någon åt dig. Om du väljer att anlita oss kommer vi att närvara vid samtliga polisförhör, vidta egna utredningsåtgärder och försvara dig … Som målsägandebiträde närvarar advokaten också vid polisförhör och eventuell förhandling i domstol samt formulerar ett skadeståndsanspråk om sådant finns. Skadeståndsanspråket sänds sedan in till den domstol som har hand om målet.

Vi har full sekretess, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst. Vem har rätt till en offentlig försvarare? Försvararen är med under förhöret och ser till att det allt går rätt till, men minst lika viktigt är att du och din försvarare hinner träffas innan förhöret och gå igenom vad som är viktigt att tänka på under förhöret.Om du blir kallad till ett polisförhör bör du därför genast kontakta en brottmålsadvokat.