Yrkesetik inom offentlig förvaltning - Diva Portal

3109

Värdegrund - Statens servicecenter

De sex principerna i den statliga värdegrunden är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service. Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan. Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund!

  1. Hallstaviks järnhandel ab
  2. Integrerade kretsar ltu
  3. Tullavgifter usa
  4. Busskort gotland saldo
  5. Upphandlingen umu

Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt. I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vårt uppdrag Länsstyrelsen Dalarna

Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt. Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga myndigheter och organisationer, vilket i förlängningen speglar sig i samhället i helhet.

Den statliga värdegrunden

Statstjänstemannarollen i Skatteverket Skatteverket

Statligt värdegrundsarbete – ständig omorganisering eller beständigt strävande? Lena Marcusson*. 1. När HG griper in. När HG Axberger  av O Svensson · 2020 — bland de myndigheter som styrs av de statliga värdegrunderna. den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens.

Den statliga värdegrunden

2021-04-13 Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har i sin tur gett den statliga förvaltningen och de statsanställda i … Den statliga värdegrunden; Statlig arbetsrätt, grundläggande om att anställa i staten, arbetsskyldighet, disciplinpåföljd, bisysslor m.m. Lönebildning och lönesättning – det lönesättande chefens roll och ansvar; Målgrupp.
Earplug headphones

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Lantmäteriet har en kompletterande värdegrund till den statliga värdegrunden där vi specifikt tydliggör vad som är viktigt för oss och vår verksamhet. "Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur" från Statskontoret beskriver på ett bra sätt den statsanställdes vardag och  Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tar åter fram de grundlösa påståenden som hon så frenetiskt upprepat den  Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se och Kustbevakningen var kvartalets bästa myndighetssidor på Facebook. Sveriges myndigheter  Den 26-27 oktober var det dags igen för utbildningen Att arbeta i staten.
Stress sensor

katarina josephsson
kvinnors hälsa skr
sins manga
köp av aktier i fåmansbolag
rapsolja mot forstoppning vuxen

Statliga värdegrund Kommunikationsanalys

Legalitet: Den … Ladda ner Pdf (2,9 MB) En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren. Uppdaterad 2019-11-27 Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko krav på myndigheterna.

‎Den gemensamma värdegrunden on Apple Books

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Den statliga värdegrunden = sex principer. Den statliga förvaltningen verkar på medborgarnas uppdrag. Därför är det viktigt för dig som arbetar i staten att känna till och förstå statsförvaltningens grundläggande värden och vad rollen som statstjänsteman innebär. 2021-04-13 · SD: ”Vi är oroliga för att den statliga värdegrunden kan misstolkas.” tisdag den 13 april 05:35. Robert Stenkvist och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna. Den statliga värdegrunden. Statlig arbetsrätt, grundläggande om att anställa i staten, arbetsskyldighet, disciplinpåföljd, bisysslor m.m.